Privacy Policy

Policy Privacy của Hyperoil

Chính sách Bảo mật cho Website Hyperoil

Chúng tôi tại Hyperoil cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tôn trọng quyền riêng tư của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Hãy đọc kỹ chính sách này để hiểu rõ cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn.

  1. Thông tin Thu thập:

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, điền vào mẫu đăng ký, hoặc khi bạn tham gia vào các hoạt động khác trên trang web của chúng tôi.

Thông tin mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ giao hàng, số điện thoại và thông tin thanh toán.

  1. Mục đích của việc thu thập thông tin:

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ, xử lý đơn đặt hàng, giao hàng sản phẩm và cung cấp thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã yêu cầu từ chúng tôi.

Thông tin cá nhân của bạn cũng có thể được sử dụng để liên hệ với bạn về các thông báo quảng cáo, khuyến mãi hoặc các thông tin khác mà chúng tôi cho rằng bạn có thể quan tâm.

  1. Bảo vệ thông tin cá nhân:

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và thực hiện các biện pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ nó khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ hoặc sửa đổi.

Thông tin thanh toán của bạn sẽ được mã hóa bằng công nghệ Secure Socket Layer (SSL) và lưu trữ với mã hóa AES-256.

  1. Chia sẻ thông tin cá nhân:

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba ngoài trừ trường hợp cần thiết để cung cấp dịch vụ bạn yêu cầu, ví dụ như việc xác nhận và giao hàng đơn hàng.

  1. Quyền lợi của bạn:

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào tài khoản của mình trên trang web của chúng tôi.

  1. Thay đổi chính sách bảo mật:

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này từ thời gian này qua thời gian khác để phản ánh các thay đổi trong cách chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của mình. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi chúng được đăng trên trang web của chúng tôi.

Khi bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi có sự thay đổi này, điều này ngụ ý rằng bạn chấp nhận và đồng ý với các thay đổi đó.

Liên hệ với chúng tôi:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến ​​nào về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua cột bên phải

Xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi!

Who we are

Our website address is: https://hyperoil.vn.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.